Skip to main content

Variabilní hnojení

Dopřejte Vašim rostlinám co potřebují

Sotva jediné pole je samo o sobě homogenní a nabízí všude stejný výnosový potenciál. Údaje z praxe to dokládají: Rovnoměrné rozdělení hnojiv vede ve 33% k nadměrnému zásobování polí živinami. Ve 42% dochází dokonce k nedostatečnému zásobení hnojených ploch. 

Pokud aplikujete hnojiva variabilně, přesně podle odpovídajícího výnosového potenciálu, pak se Vám zcela jistě podaří celý výnosový potenciál využít - s optimálním použitím provozních zdrojů.

Díky variabilnímu hnojení sklidíte v průměru o 10% více, než při rovnoměrné aplikaci hnojiv. Na místech s nízkým výnosovým potenciálem šetříte přírodu a Vaše peníze. Zejména v oblastech s předepsaným sníženým přísunem živin, na základě nitrátové směrnice, máte vše pod kontrolou a zároveň zajistíte rostlinám dostatečný přísun živin. 

My, v NEXT Farming, tomu říkáme udržitelné hospodaření. 

 

S čím Vám pomůžeme?

  • minimální ztráta živin v nízkovýnosových zónách
  • optimální zásobení živinami vysokovýnosových zón
  • dlouhodobé zajištění výnosnosti a kvality
  • zdravé a vitální rostliny díky optimálnímu zásobování
  • efektivní využití provozních zdrojů
  • minimalizace škod
  • snížení zátěže na životní prostředí
  • integrace různých hodnotících systémů (satelitní snímky, N-senzory)
  • variabilní hnojení na základě půdní analýzy

N-Manager

S N-Manager si naplánujete ještě jednodušeji a rychleji variabilní hnojení dusíkatými hnojivy. Jak to všechno funguje? Potřebujete Talking Fields satelitní mapu s potencionálním výnosem, stanovenou spotřebu hnojiva a zvolený hnojící přípravek. Na základě těchto údajů Vám chytrý a prověřený algoritmus automaticky vytvoří aplikační mapu pro dusíkatá hnojiva. Novou aplikační mapu si můžete vizuálně zobrazit a případně podle potřeby upravit. Jak jednoduché. 

Pokud by všechna pole byla stejná, bylo by to snadné.

Sotva jediné pole je samo o sobě homogenní a nabízí stejný výnosový potenciál. Jiná povaha půdy vyžaduje diferencované hospodaření. Mapy TalkingFields vytvořené na základě satelitních snímků ukazují, jak je každé pole rozdílné. Monotónní hospodaření na všech polích je nejen neekonomické, ale osivo, hnojiva a přípravky na ochranu rostlin jsou často použity scela nehospodárně. Navíc nebývá vyčerpán optimální výnosový potenciál. Variabilní hnojení a výsev dává smysl - ještě pochybujete? 

Hnojení bez NEXT N-Manager

Standardně aplikujete jednu dávku předem určeného, konstantního množství dusíku. Toto množství vychází z průměrného výnosového potenciálu. Pokud je výnosový potenciál na dílčích plochách nižší, dochází k nadměrnému hnojení. Rostlina nedokáže přebytečný dusík absorbovat a dochází tak k jeho vyplavení z půdy. Následkem je zbytečné plýtvání zdroji a výšší zátěž na životní prostředí. Na druhou stranu jsou často nedostatečně hnojeny dílčí plochy, kde je výnosový potenciál vyšší než je průměr. Není to škoda? Přícházíte jak o výnosy, tak o Vaše peníze.

Feld inklusive Kartenbild

Hnojení s NEXT N-Manager

Bez ohledu na to, zda se jedná o oblast s vysokým nebo nízkým výnosovým potenciálem, každá dílčí plocha dostane přesně tolik živin, kolik potřebuje. Tímto způsobem plně využijete nabízený výnosový potenciál při optimálním využití zdrojů a ekologicky udržitelném hospodaření. Navíc na místech s nízkým potenciálem šetříte Vaše peníze. Z praxe Vám můžeme prozradit, že v průměru sklídíte o 10% více než při rovnoměrné aplikaci hnojiv.

Produkt šitý na míru

 Maisfeld
 Dozvědět se více
 Profesionální řešení pro zemědělce
Tvorba aplikačních map+
N-Manager+
NEXT GreenSeeker+
Aplikační mapy na základě půdní analýzy+
Softwarové řešeníNEXT Farming AG Office
TechnologieDesktopové řešení s online konektivitou
 Dozvědět se více