Nejlepší třída pro správu úspěšného zemědělství

Software pro správu zemědělství NEXT FarmingOFFICE, vybavený nepřeberným množstvím funkcí, je kompletním balíčkem služeb pro úspěšného zemědělce. Nezávisle na tom, jestli se týká různé dokumentace, nájemních a pachtovních smluv, propočtu požadavků a porovnávání hnojiv, prostředků na ochranu rostlin, specifické správy dílčích oblastí a ploch nebo propojení se všemi typovými terminály, nabízí náš program komplexní individuální řešení pro každého. Díky správě zakázek, opatření, akcí, komplexní analýzy a vyhodnocení různých parametrů zvýšíte efektivitu a bezpečnost ve Vašem zemědělském podnikání – okamžitě a i do budoucna.

 

Malé nebo velké hospodářství? To není podstatné – náš software NEXT FarmingOFFICE je jako skládačka. Vyberete si pouze ty moduly, které budete potřebovat a chtít využívat. Veškeré moduly jsou propojené mezi sebou v jednom datovém systému.

Co mi dá kartotéka honů (agronomický zápisník) a evidence úkonů, opatření a akcí?

 • správa kmenových dat, kmenová data podniku a zákazníků
 • evidence pozemků, polí, parcel a různá přehledná rozdělení
 • osevní postupy a osevní plány
 • dokumentace aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin
 • vyhodnocení kultur / plodin a odrůd
 • výhodnocení meteorologických údajů (CSV import nebo NEXT iMETOS meteostanice)
 • plánování pracovních postupů
 • jednoduchá, rychlá a přehledná evidence úkonů, opatření a akcí
 • jednoduchý přístup k různým kalkulacím a reportům
 • rozpočet nákladů a zisků
 • skladové hospodářství
 • dostupné databáze: plodin a jejich odrůd, registrovaných hnojiv, prostředků na ochranu rostlin a dalších aktivních látek (pravidelné aktualizace)
 • rychlý propočet rentability produkce
 • bilance hnojení a živin
 • dokumentace a informace o všech strojích a veškerých pracích
 • časové vyhodnocení strojů a personálu
 • přenos prací, úkonů, map a různých informací z počítače v kanceláři na stroje, displeje a GPS přijímače

Co mi dá GIS (geografický informační systém)?

 • grafický přehled (vidíte mapy všech svých polí formou digitálních map)
 • importy katastrálních map, topografických map, leteckých a satelitních snímků
 • pole proměřené mobilem nebo jiným zařízením přenesete jednoduše do programu
 • GPS hranice a hranice půdních bloků z LPIS
 • libovolné dělení a spojovaní polí – konstruování půdních bloků
 • dostupnost svých „orto-fotomap“ a topografických map v programu
 • kontroly výměry polí – funkce měření plochy, délky, atd.
 • barevný osevní postup (vidíte celou strukturu setby v hospodářství)
 • můžete doplnit vyloučené plochy k polím (stromy, podmočené oblasti, vodní plochy, remízky, sloupy elektrického vedení, atd.)
 • import vektorových dat (SHP, KML Google Earth, DXF, DGN, DWG...)

Co mi dá ReportsMap - precizní zemědělství?

 • správa kmenových dat
 • výsledky a analýza půdního vzorkování v programu formou digitálních map s podporou GPS
 • přímá výměna dat mezi stroji a počítačem v kanceláři (Fendt, Challanger, MF, Trimble, Müller Elektronik, John Deere, Claas, New Holland, Case, Amazone, Rauch, Bednar, Bogballe, ISO XML, atd..)
 • informace o výnosu, úrodě – výnosové mapy
 • aplikace hnojiv a prostředků na ochranu rostlin
 • výhodnocení spotřeby paliva, kontrola vlhkosti, atd...
 • automatické řízení - AB linie, načtení údajů o trase a jejich správa
 • aplikační mapy  - zpracování půdy, výsev, ochrana rostlin, hnojení

Co mi dá správa smluv a pachtů?

 • správa pozemků každé vlastnické a užívací struktury
 • historie vlastnických vztahů
 • historie smluv
 • správa vlastních pozemků a ploch neznámých vlastníků
 • upozornění na končící smlouvy, doby splatnosti, platby
 • výpočet pachtů a nájmů
 • správa plateb, vyhodnocení
 • rozsáhlé možnosti vyhodnocení smluv, ploch, plateb, osob
 • výpočet pozemkové daně a poplatků
 • speciální dodatky ke smlouvám, změny smluvních textů
 • různé možnosti tisku
 • porovnání dat z katastrálního úřadu, katastrální mapy
 • výměny parcel a pozemků
 • rozsáhlé možnosti exportů, importů dat a vyhodnocení

Rozbor půdy

Pokud naší společnosti svěříte provedení rozboru půdy, budete mít jistotu, že celý proces vzorkování bude proveden svědomitě, včas a s využitím nejmodernějšího vybavení. Přesná znalost obsahu živin v půdě, její struktury, hodnoty PH odhalí plodnost a výnosnost půdy. Spolu s Vámi rozdělíme pole optimálním rastrováním. Výsledky analýzy z profesionální, akreditované laboratoře s připravenou mapou výskytu makro složek lze importovat do našeho software NEXT FarmingOFFICE. Pomocí získaných údajů můžete okamžitě vytvořit aplikační mapy a optimalizovat tak hnojení, snížit náklady a chránit životní prostředí.

BoPro
2019-08-06_15h36_17
2019-08-06_15h26_42

TalkingFields

Základní mapa TF vzniká na základě analýzy desítek satelitních snímků, které obsahují informace o obsahu chlorofylu, množství srážek a insolace. Karty vyhodnocují homogenitu obdělávané půdy. Výsledkem třítýdenní práce vědců z Mnichovské univerzity a specialistů z naší společnosti je základní mapa TalkingFields. Získané výsledky jsou statisticky velice spolehlivé.

Barvy od žlutého odstínu k červenému odstínu vyznačují na mapě oblasti slabého nebo velmi slabého nárůstu biomasy během posledních deseti let. Intenzivní investice do hnojení v těchto oblastech nemá velký smysl bez důkladného rozboru půdy. Oblasti, které jsou na mapě označeny zelenými odstíny jsou oproti tomu kvalitní a vyplatí se do nich investovat. Mapy TalkingFields představují výnosový potenciál dílčích pozemků pro jednotlivé plodiny.

Na základě výsledků si můžete vytvořit aplikační mapy a plánovat variabilní hnojení, setí a ochranu plodin. Šetříte peníze, zvyšujete výnosy a chráníte životní prostředí.

2019-03-18_12h15_37

NEXT GreenSeekerPACKAGE

NEXT_GreenSeeker

NEXT GreenSeekerPACKAGE je zařízení, které se namontuje na přední stranu traktoru nebo na nosník vstřikovače. Skládá se z ramen, rozhranní ISOBOX a senzory, které se nachází bezprostředně nad rostlinou. Senzory během skenování rostlin zjistí obsah chlorofylu, množství rostlin a stupeň jejich růstu v měřené oblasti. Aktivní systém s vlastním světelným zdrojem spolehlivě detekuje dokonce i ty nejmenší odchylky. GreenSeekerPACKAGE nejen rozpozná akuální stav úrody, ale také bere v úvahu různé výnosové potenciály na poli, které nejsou pro senzor viditelné. NEXT GreenSeekerPACKAGE využívá tyto informace pro strategické ovládání příslušného aplikátoru.

NEXT GreenSeekerPACKAGE určí rozdíly vitality rostlin a biomasy porostu. Na základě získaných informací vypočítá kondici rostlin a doporučí množství hnojiv – v  reálném čase dochází ke skenování a hnojení dusíkem v patřičném množství. Zvolenou strategií hnojení upouštíme pomocí GreenSeekerPACKAGE od použití jedné dávky hnojiva na celé pole.

Cílem je zajištění vysokého výnosu, úspory nákladů a ochrany životního prostředí díky variabilní aplikaci hnojiv.