Veletrhy, polní dny a akce

NEXT Farming na cestách

NEXT Farming je Vám pravidelně k dispozici na veletrzích a zemědělských akcích.

Těšíme se na Vaší návštěvu.

No news available.

Den otevřených dveří – ProFarm Blatnice, 27. května 2020

Den otevřených dveří - ProFarm Blatnice, 27. května 2020

ProFarm Blatnice je rodinná farma s netradičním a širokým záběrem činností. Hospodaření na polích doplňují chov prasat, provoz kompostárny a služby zemědělským podnikům. Ondřej Doležal, který patří do šesté generace místních hospodářů, sleduje moderní trendy rostlinné produkce a od roku 2014 využívá technologie precizního zemědělství. Díky získaným zkušenostem je účastníkem projektu demofarem Ministerstva zemědělství. Ve středu 27. května 2020 uspořádal první letošní „den otevřených dveří“ s tématem „Systémy precizního zemědělství v praxi I“.

Dopolední blok přednášek zahájil majitel farmy, představil strukturu a činnosti farmy. Práci s daty, variabilní aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, různé typy aplikačních map, management zón a související zkušenosti ukázal Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D. z Mendelovy univerzity. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. z České zemědělské univerzity prezentoval aktivity v aplikovaném výzkumu, benefity precizního hospodaření pro pěstitele i krajinu, vývoj robotiky v zemědělství a další možnosti, jak lze moderní technologie využívat na polích.

Po přestávce měly prostor prezentace společností ADW Agro a FarmFacts s prezentacemi vlastních služeb a produktů pro zemědělce. ProFarm využívá služeb obou společností, z našeho portfolia je to systém NEXT Farming Office a satelitní snímky Talking Fields.

Odpolední program vyplnila exkurze na pole. Viděli jsme plečkování porostu kukuřice a lokalitu ozimé pšenice. Oba porosty byly zasety s variabilním výsevkem.

Bilance letošní sezóny a benefity systému precizního zemědělství na farmě Pro-Farm Blatnice bude tématem podzimního Dne otevřených dveří. Podrobnější informace o farmě a letošních akcích jsou zveřejněny na webu www.pro-farm.cz .

NEXT Farming na cestách po Česku

CZ-Bild

 

Vyškov 29.01.2020 – „NEXT Farming na cestách po Česku“ tentokrát zavítal do Vyškova na tradiční agronomický seminář v Hotelu Dukla, který každoročně zastřešuje vyškovská pobočka ÚKZUZ.

Akce určená profesionálním pěstitelům opět přilákala několik desítek specialistů rostlinné výroby, aby se dozvěděli novinky z oblasti ochrany, výživy a stimulace rostlin, osiv a precizního zemědělství.

Okres Vyškov patří rozlohou mezi menší okresy s významným podílem orné půdy. Zemědělci standardně uplatňují moderní agronomická řešení včetně inovací v oblasti precizního zemědělství. Hospodaří zde společnosti s tisícihektarovými katastry stejně jako soukromí zemědělci s výměrou v jednotkách hektarů. Převažují polní plodiny, v malé míře jsou zastoupeny ovocné výsadby a vinohrady (severní hranice Velkopavlovické vinařské podoblasti).

Děkujeme pořadatelům za prostor k prezentaci NEXT Farming, účastníkům semináře za návštěvu a těšíme se na další setkání na odborných zemědělských akcích.

 

Precision farming 21 – seminář na VURV 28.11.2019 Praha

 Precision farming 21 – seminář na VURV 28.11.2019 Praha

Precision farming 21 – odborný seminář s mezinárodní účastí hostil ruzyňský VURV. Více než čtyři desítky odborníků se sešly k tématu dalšího vývoje precizního zemědělství v Česku 21. století. Nemohli jsme chybět. Agronomové a soukromí zemědělci, lidé z výzkumu i obchodních firem, zástupci státní správy - účastníci prezentací a následujících diskuzí v sále i v přísálí. Prezentace obsahovaly zkušenosti zemědělců z praxe, reálný vliv legislativy v běžném polním provozu i možnosti nových technologií, jak je nabízí české i zahraniční firmy.

Představili jsme produkty NEXT Farming a Pessl Instruments. Konkurenční nabídky, které mají potenciál se doplňovat, se stále více přibližují praxi a každodennímu použití. Přejeme si, aby spokojení zákazníci využívali moderní technologie za rozumnou cenu. Velkou výhodou současné nabídky je také vzájemná kompatibilita mechanizace a technologií precizního zemědělství – to je jednou z mnoha výhod našeho systému Next Farming i navazujících zařízení.

Den Zemědělce 2019

Den-Zemedelce-2019

středa – čtvrtek 11.09 – 12.09.2019

Více než kilometr od sebe dělil vstupní brány Dne Zemědělce na bývalém vojenském letišti u obce Kámen. Na takto rozlehlé ploše a přilehlých polích bylo dost místa pro výstavu i předvedení nejmodernějších zemědělských strojů na českém zemědělském trhu.  K moderní technice patří také moderní způsoby hospodaření, nevyjímaje precizní zemědělství.

Oproti jiným exponátům byla na první pohled viditelná převaha techniky pro 21. století. I proto bylo snadné ukázat, že náš systém NEXT Farming umí komunikovat se stroji globálních značek bez rozdílu „barvy dresu“. Zajímavý byl také kontrast dnešní techniky s muzejními exponáty, které připomínali první kroky ve vývoji mechanizace z dílen v Evropě i zámoří.

Pestrý doprovodný program vytvořil pro návštěvníky zajímavou kulisu k vystavované technice, takže na své si přišel opravdu každý. Potěšil nás zájem vás, současných zákazníků, stejně jako zájem ostatních návštěvníků.

Děkujeme za návštěvu stánku a těšíme se na příští setkání!

Země živitelka 2019

Zeme-zivitelka-2019

čtvrtek – úterý 22.08  27.08.2019

Letošní agrosalon Země živitelka se uskutečnil, jako již tradičně, koncem srpna na výstavišti v Českých Budějovicích. Podtitul letošní výstavy „Výzvy českého zemědělství“ připomínal změny, které se nevyhnou žádnému podniku a souvisí se způsobem hospodaření v zemědělské krajině.

Nabízí se různá řešení, mezi která právem patří také „precizní zemědělství“ – oblast, pro kterou máme jako FarmFacts připravený systém NEXT Farming.

Na stánku jsme ukazovali také další exponáty. Otázku „Na co to je?“ návštěvníci nejčastěji pokládali u zařízení GreenSeeker – dvouramenného senzoru pro vyhodnocení kvality porostu polních plodin. Zařízení okamžitě během pojezdu upravuje dávku hnojiva, které rozmetadlo nebo postřikovač ve stejnou chvíli aplikuje.

Zájem byl rovněž o meteostanice iMetos, které pracují zcela autonomně bez nutnosti pokládky kabelů pro napájení a přenosy dat. Čidla, která umí snímat nejrůznější klimatologická data stanoviště, hodnotí také stav půdy, vzduchu a listů plodiny.

Stovky dotazů na stánku potvrdily fakt známý z médií, a sice že zemědělství 21. století bude naplno využívat moderní technologie v dosud nezvykle velkém rozsahu.

Držíme palce všem profesionálům, kterým se daří zavádět technologie precizního zemědělství na jejich farmě, a přejeme úspěch v jejich práci!

Polní den Naše pole 2019

Polni-den-Nase-pole-2019

úterý – středa 11.06 12.06.2019

Úrodná oblast Pardubického kraje dává obživu desítkám úspěšných zemědělských podniků, a tak se nabízí uspořádat zajímavou polní přehlídku v tomto regionu. Již 19. ročník celostátní přehlídky „Naše pole“ se konal v úterý a ve středu 11.-12. června. Několik tisíc profesionálů se sem sjelo, aby si prohlédli stovky parcel s odrůdami zemědělských plodin a navštívilo několik desítek stánků regionálních i mezinárodních firem. Srdce zemědělského Česka se po roce opět na dva dny rozbušilo v Nabočanech nedaleko Chrudimi.

Na našem stánku jsme prezentovali produkty pro precizní zemědělství NEXT Farming. Tahákem pro oči kolemjdoucích se stala čtyřkolka vybavená soupravou pro odběr půdních vzorků, která bude během podzimu 2019 jezdit také na českých polích. Nabízíme tuto službu pro lepší management polní produkce a cílené hospodaření pro lepší péči o zemědělskou půdu.

Tím ale naše nabídka zdaleka nekončí. Správa pachtů, evidence agronomických zásahů, záznamy každodenních prací a vyhodnocení hospodaření pro každou plodinu nebo pole… to vše nabízíme v přehledném systému, který nabízíme českým a moravským zemědělcům pro zlepšení managementu jejich podniků.

Letošní Nabočany si návštěvníci užili. Nezmokli jsme, chvílemi jen silný vítr bral letáky ze stojanů a chuť lidí navštívit stánky na okraji výstavy. Pokud jste k nám nestihli přijít v Nabočanech, rádi vás osobně přivítáme na jiné akci, zastihnete nás také na telefonu a emailu.

Polní den Skalička 2019

Dvě stovky agronomů, soukromých zemědělců a zástupců technologických firem se sjely do Skaličky v Olomouckém kraji na polní den, který pořádala společnost Hanácká osiva, s.r.o. a další dodavatelé. Úvodní blok programu v sále pokračoval na pozemcích Skalagro, a.s., která hospodaří v členitém terénu na dohled Hostýnských vrchů. Cestou k parcelám přehlídky proto museli účastníci vystoupat několik výškových metrů, aby měli jako na dlani zemědělskou krajinu Moravské brány a všech dvaapadesát odrůdových parcel. Závěrečný blok přednášek se konal opět v sále s kulisami reklam přítomných dodavatelů, kde jsme nechyběli ani my. Losování tomboly na závěr udělalo radost mnoha účastníkům a oběd zasytil i nás ostatní. Zbývá jen popřát všem pěstitelům, aby žně také v tomto regionu dopadly co nejlépe a kvalita produkčních porostů se co nejvíce přiblížila nejlepším parcelám pokusu!

Polní den Branišovice 2019

Ve středu 29. května 2019 jsme se setkali se zemědělskými odborníky na tradičními polním dni v Branišovicích. Šlechtitelská stanice RAGT Czech zde přivítala více než tři sta návštěvníků, kteří se sjeli na přehlídku porostů odrůd obilnin. Oblačná obloha se během dopoledne proměnila v déšť, a tak přišly vhod zastřešené stánky dodavatelských společností včetně našeho z FarmFacts. Představili jsme zde software NEXT Farming a meteostanice iMetos, které nabízíme českým zemědělcům. Oslovení návštěvníci byli překvapeni šíří služeb pro precizní zemědělství, které řešíme individuálně s každým zákazníkem. Deštníky a gumáky byly dnes na akci stejně důležité jako jindy široký klobouk. Přejme si, aby letošní porosty dostaly před sklizní ještě přiměřené úhrny srážek, které podpoří výnos a nezhorší kvalitu!