Update NEXT Farming Office – květen 2020

Aktualizace české verze software NEXT Farming Office byla koncem května uvolněna do ostrého provozu.

Update NEXT Farming Office - květen 2020

Změny se dotkly několika oblastí programu. Čeští zákazníci získávají nové funkce, které přispívají k příjemnější práci se systémem v kanceláři i na poli. „Pravidelně jsme v kontaktu s našimi zákazníky, kteří nám pomáhají udržet směr vývoje českého NEXT Farming Office co nejblíže praxi,“ říká Vlastimil Vonšovský, vedoucí týmu FarmFacts pro Českou republiku.

Změn je k dispozici více, jen namátkou vybíráme: jednodušší práce s evidencí POR dle českého registru, doplnění seznamu bank, plodin, odrůd a přesnější evidence právní formy partnerů, možnost propojení s displejem JD GEN4. Zajímavou funkcí je pak N-Manager – modul určený k vytvoření aplikačních map hnojení dusíkem. Uživatel má možnost sám sestavovat aplikační mapy na základě satelitních snímků Talking Fields, lokálních podmínek a znalosti celoroční agrotechniky na každém honu. Výsledkem je podklad pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv v souladu s potřebou porostu a snižující zátěž životního prostředí.