Tisková zpráva

Partnerství v terénu: FarmFacts nabízí novou obchodní příležitost pro firmy služeb v zemědělství.

Příloha 1: Foto Field Service Partner
Příloha 1: Foto Field Service Partner

Praha, 25. května 2020 – FarmFacts GmbH, 100% dceřiná společnost BayWa AG, nabízí firmám služeb úspěšný Soil Sampling koncept jako partnerský program a nový věrnostní nástroj pro vlastní zákazníky. Odběrem vzorků půdy a doplňkovými službami mohou Field Service Partners vybudovat užší a udržitelnější vztah s novými a stávajícími zákazníky a vyniknout před konkurencí. Kromě toho společnosti zvýší tržby a položí základ pro efektivní a digitální precizní zemědělství u svých zákazníků.

Field Service Partners mají možnost stát se chybějícím digitálním spojením mezi zemědělcem a jeho půdou a digitalizovat tak vyhodnocení vzorkování půdy. Takové služby v zemědělství budou nadále nabývat na důležitosti, protože detailní informace o půdě jsou mimo jiné základem profesionálního zemědělského managementu, který vede ke snižování zátěže životního prostředí. Znalost půdy je základem lokálně specifického hospodaření. Pokud se podrobněji podíváte na počet zemědělských podniků ve vašem regionu, je patrné, že potenciál vzorkování půdy je velký a nabízí stabilní obchodní model i v krizové době. Odběr a zpracování vzorků půdy je jedinečným nástrojem loajality zákazníků a může doplňovat nabídku různých služeb a produktů každé společnosti.

Společnost, která nabízí zemědělské služby, se může stát Field Service Partnerem a rozšířit servis vzorkování mezi své zákazníky. Patří sem prodejci zemědělských strojů, prodejci hnojiv, osiva, laboratoře, maloobchodníci nebo službaři. Field Service Partners již úspěšně odebírají vzorky půdy od svých zákazníků pro NEXT Farming v devíti zemích - AgTech Lotyšsko odebrala přibližně 10.000 vzorků za poslední rok. „Máme dlouholeté zkušenosti v zemědělství a v precizním zemědělství. Jako Field Service Partner jsme měli šanci nabídnout celou řadu našich produktů pro precizní zemědělství. Našim klientům nabízíme rychlé výsledky a vysoce kvalitní laboratorní servis s dobrými cenami pro analýzu makro- a mikroprvků“, řekl Agris Burmistris, generální ředitel společnosti AgTech Latvia.

Každá společnost, která naváže spolupráci s FarmFacts, obdrží praktické a technické zaškolení od specialistů společnosti FarmFacts. Partnerská společnost využívá software NEXT Farming OFFICE a související hardware, má přístup k certifikovaným laboratořím a potřebná satelitní data pro tvorbu map a poskytování dalších služeb. Aby bylo zajištěno plynulé zpracování zakázek, mají naši Field Service Partners možnost telefonické nebo emailové podpory FarmFacts, kterou využívají zejména v počátečních dnech pro otázky týkající se práce s daty i marketingu. Investice pro každý nový projekt závisí na rozsahu plánovaných služeb, od nejjednodušších technologií odběru vzorků až po plně vybavené terénní vozidlo vybavené s automatickou odběrovou soupravou a tabletem pro lokalizaci vzorkovacích bodů DGPS. Kromě vzorkování půdy a doplňkových služeb může být Field Service Partner vyškolen, aby se stal poskytovatelem i dalších produktů NEXT Farming a nezávisle prodával software a další zajímavé služby precizního zemědělství.

Pro více informací nás kontaktujte: cz(at)nextfarming(dot)com

 

FarmFacts

Od roku 1985 vyvíjejí zemědělci a naši IT specialisté se silným napojením na zemědělství praktická softwarová řešení. S inovativními produkty a doplňkovými službami značky NEXT Farming se FarmFacts stal lídrem na trhu v Německu.

 

Redakce:

FarmFacts GmbH
Christin Klar
Telefon +49 8561 9999 145
E-Mail: presse(at)farmfacts(dot)de
www.nextfarming.cz
www.nextfarming.world